Hrvatska

Autor: Marija Kavić, psihologinja i Aleksandra Urukalo, psihologinja

coming out

Krajem svibnja i početkom lipnja 2012. godine Iskorak je proveo istraživanje kojem je cilj bio opisati kako izgleda coming out LGB osoba u Hrvatskoj. U istraživanju su sudjelovali korisnici/ce portala gay.hr na kojem im je bila dostupna online anketa čijem bi ispunjavanju pristupali klikom miša. Rezultate objavljujemo povodom coming out dana (11.10).

U istraživanju je sudjelovalo sveukupno 1169 LGB osoba, od čega 762 muškarca i 407 žena. Od ukupnog broja muških sudionika, njih 605 (79,39%) sebe identificira kao geja, a 157 (20,60%) muškaraca smatra se biseksualnim. Od ukupnog broja žena, njih 245 (62,41%) sebe identificira kao lezbijku, a 162 (39,08%) žene smatraju se biseksualnima.

Prva razmišljanja o homoseksualnosti/biseksualnosti
Dob u kojoj su sudionici/ce prvi puta pomislili da su gej/lezbijka/bi različita je za muškarce i žene. Pola muškaraca je do 13. ili u 13.godini pomislilo kako su gej/bi, a pola žena je do 14. ili u 14. godini pomislilo kako su lezbijka/bi.