Srbija

međunarodni dan ljudskih prava

Pod sloganom „Ugasi mrak“ protestnim maršom ulicama Beograda i izložbom fotografija koje ukazuju na probleme manjinskih grupa u Srbiji, grupa od sedam nevladnih organizacija juče je obeležila 10.decembar Međunarodni dan ljudskih prava.

Ulični marš je održan iako je, na zahtev policije, prvobitna trasa promenjena zbog opasnosti od napada desničarskih organizacija koje su u isto vreme organizovale skup pod sloganom „Nikad granica“.  Ipak, većih provokacija nije bilo i skup je protekao mirno.

U Domu omladine je priređena izložba fotografija na kojoj su predstavljeni radovi korisnika/ca organizacija za ljudska prava na kojima su prikazani problemi  manjinskih grupa  - Roma, osoba sa invalididitetom, žena žrtava nasilja i žrtava trgovine ljudima, LGBT osoba, dece koja žive i rade na ulici, kao i višestruko diskriminisanih korisnika psihijatrijskih uskuga Klinike za psihijatriju.

Među zahtevima koje su organizatori/ke jučerašnjeg skupa uputuili javnosti su i  zahtevi za:

•    Zabranu ultra desničarskih organizacija koje vrše represiju nad svim drugačijim pojedincima;
•    Brzu i efikasnu reakciju policije, centara za socijalni rad, tužilaštva i svih drugih relevantnih aktera a u cilju suzbijanja i sankcionisanja nasilja nad ženama;
•    Procesuiranje svih slučajeva nasilja nad LGBT osobama, uvođenje zločina iz  mržnje u postojeći krivični zakonik Srbije kao i obezbeđivanje potpunog uživanja prava na slobodno okupljanje LGBT populacije,
•    Dostupan svet za osobe sa hendikepom kao i priznavanje znakovnog jezika kao materjneg jezika dela populacije i usvajanje Zakona o znakovnom jeziku;
•    Obezbeđivanje uslova za održivo socijalno uključivanje maloletnih i odraslih žrtava trgovine ljudima;
•    Izlazak osoba sa problemima mentalnog zdravlja iz okvira institucije - osnaživanje za samostalno donešenje odluka;
•    Unapređenje uslova života u neformalnim naseljima

Skup i izložbu fotografija povodom 10.decembra Međunarodnog dana ljudskih prava organizovale su nevladine organizacije: Atina, Centar za integraciju mladih, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Regionalni centar za manjine, Udruženje studenata sa hendikepom, Udruženje Prostor i Žene u crnom.

 

{youtube width="500" height="281"}-fs8Q3LNNy0{/youtube}