Stihove ti pišem

stihove ti pišem

 

stihove ti pišem

stihovi su samo mašta
nagoveštaj da kažem da volim
dok srce vibrira
u paučini satkanoj od finih niti

voleti ne znači isto za tebe i mene
definisati je tako lična stvar

srce se prevariti ne može
ni po jednoj hipotezi ono ne radi
teorije ne priznaje
ne može se posedovati

zato i stihove ove pišem
u ovoj jesenjoj hladnoj noći
unutra toplo i muzika lagana
i znam da nećeš doći

i kao jutro što iznova se budi
u svakom stihu ja osetim tebe...