Stihove ti pišem

da sam...

 

Da sam...

Da sam neko drugi

po tvojim merilima

muškarac za tebe

da li bismo se sreli?

Da živimo u istom gradu

da li bih te primetio

pored svih drugih

koji-e bi primetili-e mene.

I da se upoznamo tada

da li bih te voleo?
Da sam neka druga  

po tvojim merilima

žena za tebe

ne znam da li bismo se srele

da li bih te primetila

pored svih drugih

koji-e bi primetili-e mene.

I da se tad upoznamo

da li bih te volela kao sada?