Stihove ti pišem

Osećaj trenutka

probudila me
mislila sam da sam davno
izgubila onaj osećaj
kako je voleti
vratio se
drugačiji i neobičan
u odnosu na sve
prošle
stvarne
sanjane ljubavi
novi svet
bez dodira
i nagoveštaja
sve je tako
osećaj trenutka
koji traje

osećaj trenutka

Ti si moja muzika

dok zrikavci pevaju
ptice mi se noćne javljaju
i trava se sprema na počinak
reka šušti davni stih
„ti si moja muzika“

ne raspoznajem znakove još
ali osećam te
u svakom dahu vetra